Katas 3eme Dan

Gankaku

Jitte

Kanku Sho

Bassai Sho

Tekki Nidan